دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو می‌توانی ترس از اشتباه کردن را نابود کنی

تو می‌توانی ترس از اشتباه کردن را نابود کنی

تو نمی‌توانی اشتباه کردن را نابود کنی!

تو نمی‌توانی اشتباه کردن را نابود کنی. اشتباه کردن جزئی از وجود تو است. انسان است و اشتباه. پس به دنبال نابود کردن آن نباش، چرا که اگر اشتباه کردن را از انسان بگیری، انسان بودنش را هم از او گرفته‌ای. کاری که تو باید انجام بدهی و توانایی انجام آن را هم داری، این است که ترس از اشتباه کردن را نابود کنی. با چشم باز و با برنامه درست و منطقی، به دل چالش‌ها بزن و ترس از آن‌ها را کنار بگذار. خواهی دید که هیچکدام از ترس‌های تو واقعی نبوده‌اند.