دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همه چیز در این دنیا میل به بهتر شدن دارد

همه چیز در این دنیا میل به بهتر شدن دارد

باور داشته باش که در مسیر رشد قرار داری!

باور داشته باش که همه چیز در این دنیا میل به بهتر شدن دارد. همه چیز رو به کمال سیر می‌کند و همه چیز در مسیر رشد و کمال قرار دارد. تو هم از این قاعده مستثنی نیستی در همین مسیر قرار داری و چه بخواهی و چه نخواهی به سمت رشد و کمال حرکت می‌کنی. اما چه بهتر که با تمام وجودت این را قبول کنی و خودت هم پیش‌برنده این قاعده باشی و قدم‌های استوارتری را در مسیر رشد و کمال و بهتر شدن برداری.