دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو مسئول صددرصد زندگی خودت هستی

تو مسئول صددرصد زندگی خودت هستی

مسئولیت زندگی خودت را تماما بپذیر!

هیچکس مسئول زندگی تو نیست. هیچ کس مسئول اشتباهات و بالا و پایین مسیر تو نیست. مسئولیت لحظه به لحظه زندگی تو و هر قدمی که در آن برمی‌داری با خودت است. بار هر خوب و بدی را خودت باید به دوش بکشی و در انتها هم خودت می‌مانی و خودت. پس حالا که مسئول صددرصد زندگی‌ات خودت هستی، همه چیز آن را بپذیر. هرچه که هستی و هرچه که نیستی را با جان و دل قبول کن و پیش برو. تو فقط خودت را داری، دقیقا همین چیزی که هستی.