دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کسانی که به تو آسیب رسانده اند را ببخش و دعا کن

کسانی که به تو آسیب رسانده اند را ببخش و دعا کن

اگر برکت می‌خواهی، آن‌ها را ببخش و دعا کن!

روزی بیشتر می‌خواهی؟ سلامتی و طول عمر بیشتر می‌خواهی؟ موفقیت بیشتر می‌خواهی؟ جاری شدن برکت از تمام جهات به زندگی‌ات را می‌خواهی؟ پس همه کسانی که به تو بدی کرده‌اند، تمام کسانی که به تو آسیب رسانده‌اند و تمام کسانی که از آن‌ها دلخوری داری را ببخش و برای آن‌ها بهترین چیزها را از خدا بخواه. آن‌ها به تو بدی نکرده‌اند، به خودشان بدی کرده‌اند. قبول کن که آن‌ها به خودشان ضربه زده‌اند نه به تو. از اعماق وجودت آن‌ها را ببخش و بگذر و دعایشان کن…!