دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

یاد بگیر که برای خودت ارزش قائل بشی

یاد بگیر که برای خودت ارزش قائل بشی

تو ارزشمند هستی!

یاد بگیر که برای خودت ارزش قائل بشی. تو ارزشمندترین موجودی هستی که می‌شناسی. تو با اهمیت‌ترین موجودی هستی که تا به حال در زندگی خود دیده‌ای. تو برای خودت، کارآمدترین عضو از این کره خاکی هستی. هیچ کس به اندازه خودت، برایت قابل اعتماد نیست. هیچ کس بیشتر از خودت، عاشق تو نیست. هیچکس بیشتر از خودت، مراقب تو نیست. دیگر چه ویژگی لازم است که باعث شود که برای خودت ارزش قائل شوی؟ تو با ارزشمند هستی.