دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در واقعیت برایش سخت کار کن

در واقعیت برایش سخت کار کن

تلاش کن، بزودی با آن روبرو خواهی شد!

برای واقعی کردن چیزی که در رویاهایت خلق کرده‌ای، نیاز به تلاش داری. باید برای آن سخت کار کنی. آن چیز خلق شده، در صف انتظار برای ورود به دنیای واقعی تو است و تو، تنها کاری که باید انجام بدهی این است که برای آن سخت کار کنی. به زودی با آن روبرو خواهی شد.