دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو در ذهنت واقعیت را خلق می کنی

تو در ذهنت واقعیت را خلق می کنی

خلاقیت مثبت داشته باش و چیزهای مثبت را خلق کن!

وقتی می‌توانی در رویاهایت آن را خلق کنی و این کار را هم کرده‌ای، یعنی آن چیز خاص دیگر بوجود آمده، خلق شده و منتظر ورود به دنیای واقعی تو است. این را باور داشته باش که هرچیزی را که در ذهن خود خلق کنی، خواه یک چیز مثبت یا منفی، آن را ساخته و در صف ورود به زندگی واقعی‌ات قرار داده‌ای. پس چه بهتر که یک خلاقیت مثبت داشته و در رویاپردازی‌های خودت، فقط و فقط چیزهای مثبتی که دوست داری و اهداف خودت را بسازی. چیزهای مثبتی که خلق کرده‌ای، به زودی زود به زندگی واقعی تو وارد شده و در مقابل تو قرار می‌گیرند.