دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

این کاملا طبیعی است که خسته باشی

این کاملا طبیعی است که خسته باشی

استراحت کن اما اهداف بزرگت را به یاد داشته باش! 

خسته هستی؟ نیاز به توقف و استراحت داری؟ تمام این‌ها طبیعی است و اتفاقا اگر خسته نشوی غیر طبیعی است. کمی فاصله بگیر، توقف کرده و استراحت کن. اما به یاد داشته باش که تو اهداف بزرگی داری و باید بعد از تجدید قوا، مجددا به سمت آن هدف های والا قدم برداشته و حرکت کنی. مطمئن باش که بعد از یک استراحت عمیق، قدم های تو محکم و استوارتر خواهد شد.