دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بیش از حد فکر می کنی چون به همه چیز توجه می کنی

بیش از حد فکر می کنی چون به همه چیز توجه می کنی

فکر کردن بیش از حد، تو را نابود خواهد کرد!

بیش از حد فکر می‌کنی چون به همه چیز توجه می‌کنی. این مخرب‌ترین کاری است که می‌توانی انجام بدهی. این چیزی است که تمام وجود تو را درگیر خودش می‌کند و آرامش را از تو می‌گیرد. وقتی به هرچیز بی اهمیتی بیش‌از حد فکر می‌کنی، یعنی در حال هدر دادن انرژی روح و جسم خود برای چیزهای بی‌ارزش هستی. و این یعنی کمبود انرژی برای فکر کردن و پرداختن به چیزهایی که واقعا ارزشش را دارد. باور کن که این کار، نه تنها رشد تو را متوقف خواهد کرد، بلکه ذهن، جسم و وجود تو را نابود خواهد کرد.