دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

عشق لبخند می‌آورد نه اشک

عشق لبخند می‌آورد نه اشک

عشق شیرین ترین و زیبا ترین چیز است!

خودت را گول نزن. عشق لبخند می‌آورد نه غم و اشک و ناراحتی. درست است که قصه عشق درد کشیدن دارد. این حقیقت دارد که مسیر عاشقی کردن، مصائب و سختی‌هایی دارد که فقط خاص خودش است. اما بدان که در نهایت، شیرینی عشق چیزی است که همه چیز تو حتی سختی کشیدنت را هم شیرین می‌کند. این راه پر خطر اما به شدت زیبا و خوش آب و رنگ، در نهایت تمام اشک های تو را به لبخند تبدیل می‌کند. هرگز گول حالات دیگر را نخور. چیزی که برای تو هر دم غم، نفرت، ناراحتی و اشک بیاورد، هرگز عشق نیست…