دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اشک ریختن بعدی تو از شوق خواهد بود

اشک ریختن بعدی تو از شوق خواهد بود

سراسر وجود تو سرشار از شوق خواهد شد!

این اطمینان را داشته باش که گریه بعدی تو از شدت خوشحالی خواهد بود. ایمان داشته باش که اشک ریختن بعدی تو، از شوق خواهد بود. می‌دانم که در همین نزدیکی‌ها با چیزی روبرو خواهی شد که سراسر وجودت را سرشار از خوشحالی و شوق خواهد کرد؛ در حدی که از دیدگانت اشک جاری شود. دیگر از غم، غصه و ناراحتی گریه نخواهی کرد. با تمام وجود، این را باور داشته باش.