دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کشنده ترین جمله ای که بر ذهن و زبان جاری می‌شود

کشنده ترین جمله ای که بر ذهن و زبان جاری می‌شود

همین امروز و در همین لحظه شروع کن!

بعدا انجامش می‌دهم. از فردا شروع می‌کنم. از اول هفته تغییر می‌کنم. از ابتدای ماه آینده ورزش خواهم کرد. امروز که گذشت، فردا عادت بد خودم را کنار خواهم گذاشت… این‌ها کشنده‌ترین جملاتی هستند که می‌توانند بر ذهن و زبان تو جاری شوند. این‌ها همگی توجیهاتی برای تنبلی و زیر بار تغییر نرفتن هستند و با تاخیری که در بهتر شدن تو ایجاد می‌کنند، بهبود سلامت، پیشرفت، رشد و وجود تو را خواهند کشت.