دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همیشه اول خودت را انتخاب کن

همیشه اول خودت را انتخاب کن

در زندگی، خودت در اولویت هستی!

تو ابدی ترین شخص در داستان خودت هستی. هرجایی که باشی، به هرجایی که نقل مکان کنی، چه در زندگی دنیوی و چه در زندگی اخروی، چه در خواب و رویا و کابوس و در حال تفکر… تو تنها کسی هستی که کنار خودت خواهی بود و خودت را همراهی خواهی کرد. به این همراه ابدی احترام بگذار و او را در اولویت قرار بده. تو لایق این هستی که در هنگام انتخاب یار، همیشه اول خودت را انتخاب کنی.