دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تغییر کردن هیچوقت راحت نیست

تغییر کردن هیچوقت راحت نیست

با تغییر کردن رشد خواهی کرد!

تغییر کردن همیشه عالی است اما هیچوقت راحت نیست. با تغییر کردن است که در مسیر پویایی قرار می‌گیری و رشد می‌کنی. با تغییر کردن است که روز به روز بهتر شده و شخصیت و وجود خود را ارتقا می‌بخشی. این بهترین کاری است که می‌توانی در مورد خودت انجام بدهی. اما بدان که این بهترین کار، سخت ترین کار ممکن نیز هست. در مسیر تغییر کردن شاید چیزها یا کسانی را از دست بدهی. این امکان وجود دارد که در این راه قضاوت شده و با ناملایمتی روبرو شوی. اما نگران نباش؛ چرا که در این مسیر هرچیزی را هم که از دست بدهی، در انتها خودت را خواهی یافت…!