دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط زمانی صحبت کن که بهتر از سکوت تو است

فقط زمانی صحبت کن که بهتر از سکوت تو است

همیشه مراقب کلام و صحبت خود باش!

در لحظه و با یک کلام، می‌تواند دلی شکسته شود. این امکان وجود دارد که با ادای حتی فقط یک کلمه، اتفاقی بیفتد که سال ها احترام و اعتماد را با خاک یکسان کند. یک کلمه یا جمله تلخ، می‌تواند کام مدت‌ها زندگی شیرین را به تلخی محض بکشاند. یک سخن نابجا، می تواند پرده‌دری کرده و آبرو و حیثیتی را پایمال کند. یک کلام اشتباه، می‌تواند ویرانه‌ای را بسازد که دیگر هرگز آباد نشود… پس، فقط زمانی صحبت کن که احساس می‌کنی کلمات تو بهتر از سکوت تو هستند.