دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

التیام دهنده قلب لطیفت فقط خودت هستی

التیام دهنده قلب لطیفت فقط خودت هستی

همیشه آرامش قلب خوت باش!

تو میزبان و پناه دهنده قلب خود در سینه ات هستی. همیشه مراقب این عضو لطیف و شکننده باش. هرچیزی که قصد ضربه زدن به این عضو دوست داشتنی را داشت، از خودت دور کن و کنار بگذار. همیشه برای قلبت، قوت و آرامش باش و تمام تلاشت را بکن که این عضو سرخ را، پاک و سفید نگه داری! همیشه یادت باشد که التیام دهنده قلب لطیفت، فقط خودت هستی.