دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در سکوت پیش برو و به سمت نتیجه حرکت کن

در سکوت پیش برو و به سمت نتیجه حرکت کن

لازم نیست اهداف خودت را فریاد بزنی!

لازم نیست هر لحظه خودت را فریاد بزنی. لازم نیست که به همه در مورد اهداف خودت بگویی و لحظه به لحظه راهی که پیش گرفته‌ای را برای همگان توضیح بدهی. در سکوت پیش برو و در آرامش به سمت اهدافت حرکت کن. زمانی که به اوج و به قله رسیدی، نتیجه‌ات را فریاد بزن. آنجاست که دیگر چه بخواهی و چه نخواهی، همگان نتیجه تلاش و حرکت تو را خواهند دید.