دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تمام احساسات تو طبیعی است

تمام احساسات تو طبیعی است

با جریان احساساتت، به زندگی ات جریان ببخش!

این طبیعی است که احساساتی شوی. این طبیعی است که با تمام وجود بخندی. این طبیعی است که گاهی غمگین شوی. این طبیعی است که دل ببندی و عاشق شوی. این طبیعی است که دلزده شوی. این طبیعی است که گاهی دوست داشته باشی گریه کنی… تمام احساسات تو طبیعی است. نگران نباش و اجازه بده که جریان پیدا کنند. جریان داشتن احساسات تو است که جریان زندگی‌ات را پویا می‌کند.