دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ما اشتباه می کنیم و یاد می گیریم

ما اشتباه می کنیم و یاد می گیریم

اشتباه کن تا یاد بگیری و رشد کنی!

اشتباه کردن، طبیعت مشترک تمام ما انسان ها است. اشتباه کردن است که دید انسان را باز می کند و چیزهایی که نمی داند را به او نشان می دهد. اگر اشتباه کردن نبود، هیچ انسانی چیزی را یاد نمی‌گرفت و این دقیقا اشتباه و خطا کردن است که به ما مسیر درست را یاد می دهد. این طریقی است که در مسیر رشد قرار می‌گیریم، پیش می رویم و تکامل پیدا می‌کنیم. به هیچ عنوان نگران اشتباه کردن نباش و از آن نترس. پیش برو و اشتباه کن. بالاخره مسیر را پیدا خواهی کرد.