دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

افراد موقتی بهترین درس ها را به تو می دهند

افراد موقتی بهترین درس ها را به تو می دهند

افراد موقتی برای تو بهترین مدرسه هستند!

افراد موقتی به تو بهترین درس ها را می‌دهند. افرادی که در زندگی تو می‌آیند و می روند و فانی تر از هرچیز دیگری هستند. اگر با دید باز به آن ها نگاه کنی، درس‌هایی را خواهی گرفت که در هیچ مدرسه ای به تو آموزش داده نمی‌شود. همین حالا چشمانت را باز کن و با دید باز به انسان های موقتی که به زندگی تو آمده و رفته‌اند نگاه کن. مطمئن باش که پشیمان نمی‌شوی.