دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با تمرکز روی اهدافت بقیه چیزها را محو کن

با تمرکز روی اهدافت بقیه چیزها را محو کن

فقط بر روی جاده اهدافت تمرکز کن!

طوری روی اهدافت تمرکز کن که دیگر چیزی را نبینی. طوری بر جاده زندگی ات و مسیر پیش رو و مقصد متمرکز باش که دیگر چیزهای جانبی کنار جاده به دید تو نیایند. فقط سه چیز را ببین: جاده، مسیر منتهی به مقصد و مقصد…طوری بر روی اهدافت تمرکز کن که بقیه چیزهای جانبی، در ذهن و دید تو محو شوند.