دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همیشه اولین تکیه گاه خودت باش

همیشه اولین تکیه گاه خودت باش

تو بهترین تکیه گاه خودت هستی!

به یاد داشته باش که تو بهترین دوست خودت هستی. تو بهترین رفیق و یار خودت هستی. تو بهترین همراه و یاور خودت هستی. این تویی که بدون هیچ چشم‌داشتی، عاشقانه خودت را دوست داری و برای موفقیت خودت تلاش می کنی. این تو هستی که با تمام وجود، خودت را از هر آسیب و گزندی در امان نگه می داری. با این تفاسیر، چه تکیه‌گاهی بهتر از خودت را سراغ داری؟ به چه کسی می‌توانی بهتر از خودت، در اوج اعتماد و راحتی تکیه کنی؟ همیشه، اولین تکیه گاه خودت باش.