دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

عشق تو را نجات می دهد

عشق تو را نجات می دهد

همیشه و در هر حالتی، عشق را انتخاب کن. عشق وجود تو را روشن خواهد کرد. عشق، سلامت روح و جسم تو را تضمین خواهد کرد. عشق است که در مقابل هر گمراهی، چراغ راه است و تو را به بهترین مقصد می رساند. در هر حالتی که باشی، عشق می تواند تو را نجات دهد.