دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

افکار و افراد منفی لیاقت تو را ندارند

افکار و افراد منفی لیاقت تو را ندارند

روح تو لایق آرامش است!

وقت و انرژی گذاشتن برای چیزهایی که در سطح لیاقت تو نیستند را متوقف کن. منظور من افکار منفی است. باور کن که افکار و البته افراد منفی، لیاقت تو را ندارند. تو لایق بهترین و مثبت ترین افکار و حالات هستی و روح تو، شایستگی آرامش را دارد. وقت خود را فقط بر روی افکار و افراد مثبت بگذار و آرامش را به وجود خودت هدیه کن.