دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فکر کردن بیش از حد را تمام کن

فکر کردن بیش از حد را تمام کن

با خدا باش و به خودش بسپار!

فکر کردن بیش از حد را تمام کن و کنار بگذار. به چه چیزی انقدر فکر می کنی؟ به گذشته ای که دیگر مرده است که به آینده ای که هنوز متولد نشده؟ فکر کردن بیش از حد، فقط تو را پا خواهد انداخت و جز این هیچ کاری را برای تو پیش نخواهد برد. زندانی ذهن خود نباش و یکبار برای همیشه خود را آزاد کن. تو برای همه چیز برنامه داری و برای آن تلاش می کنی. پس با خدا باش و خودت را به او بسپار و هر لحظه در فکر گذشته و آینده نباش. تو رشد خواهی کرد…