دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط شاد باش نه نگران، نه یک آسیب دیده

فقط شاد باش نه نگران، نه یک آسیب دیده

نگرانی مسیر زندگی خود نباش

فقط شاد باش. در مسیر زندگی سردرگم نباش و با تمام وجود به مسیرت ادامه بده. در طی کردن این مسیر هم نگران هیچ چیزی نباش. تو برنامه داری و هدف مشخص و می دانی که پستی و بلندی هایی را برای رسیدن به آن خواهی دید. و بدان که تمام آن ها را بسلامت پشت سر خواهی گذاشت. به یاد داشته باش که اگر در یکی از این موانع گیر افتادی، هرگز نباید حس یک قربانی آسیب دیده را به خود و دیگران القا کنی و آن را بهانه ای برای سکون و حرکت نکردن قرار دهی. فقط شاد باش و در این مسیر جذاب زندگی کن.