دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تک تک لحظه ها خاطره و تک تک افراد در می شوند

تک تک لحظه ها خاطره و تک تک افراد در می شوند

از افرادی که در زندگی خود می بینی، درس بگیر!

در زندگی، تک تک لحظه هایی که در حال گذر هستند، برای تو به خاطرات تبدیل می شوند. تک تک آن لحظه ها، احساساتی خاص را برای تو دارند. گاهی خوب، گاهی شیرین، گاهی تلخ و گاهی سرد… انسان ها و افرادی هم که در زندگی تو در حال آمد و رفت هستند خاطره می شوند، اما خاطره ای که برای تو یک درس بزرگ را به همراه دارند. درس های تلخ و شیرینی که از این افراد می گیری را، به یاد بسپار و در ادامه مسیر زندگی، بهترین استفاده را از آن ها بکن.