دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با وجود نا مهربانی دیگران عاشق خودت باش

با وجود نا مهربانی دیگران عاشق خودت باش

در هر شرایطی، خودت را عاشقانه در آغوش بگیر!

اگر ناملایمتی از دیگران می بینی، اگر شاهد نا مهربانی و رفتار سخیف دیگران با خود یا افراد دیگر هستی، تاثیر نگیر و عاشق خودت باش. اگر مورد تخریب قرار گرفتی، اگر رها شدی، اگر از کسی آسیب دیدی و… بیشتر عاشق خودت شدن و بودن را یاد بگیر. روزی که بتوانی خودت را درک کنی و متوجه شوی که چه وجود ارزشمندی را در کنار خودت داری، دیگر هیچ چیز و هیچ کس برایت مهم نخواهد بود و حتی با نامهربانی و ناملایمتی دیگران، باز هم کوچکترین خدشه ای به عشقی که به خودت داری وارد نشده و با تمام وجود، خودت را در آغوش عسق و مهربانی خواهی کشید. یاد بگیر که با وجود نامهربانی های دیگران، عاشق خودت باشی.