دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

سخاوتمند باش اما مرزهای خودت را حفظ کن

سخاوتمند باش اما مرزهای خودت را حفظ کن

هرچقدر هم که سخاوتمند هستی، مرز های خود را محفوظ بدار!

سخاوتمندی، یکی از والا ترین صفات انسانی است. اما با این حال، باید در بروز آن مراقب بود. هرچقدر هم که سخاوتمند، کریم و بخشنده باشی، باز هم باید مرزهای خودت را حفظ کنی. هرچقدر هم که این صفت والا و قابل ستایش را داشته باشی، باید بازهم مراقب باشی که با رفتارت، دیگران اجازه شکستن مرزهای تو و پا گذاشتن روی آن ها را به خود ندهند. سخاوتنمد باش اما مرز های خودت را حفظ کن.