دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خداوند در تاریک ترین لحظات روشن ترین نور است

خداوند در تاریک ترین لحظات روشن ترین نور است

خداوند منبع نامتناهی عشق و نور و امید است!

در عمیق ترین تاریکی ها و ناامیدی ها، باز هم بزرگترین منبع نور و امید در کنار تو است. منبعی نامتناهی از عشق و نور و امید که در هر زمان، مکان و موقعیتی، تو را در بر گرفته است. خداوند در تاریک ترین لحظات، برای تو روشن ترین نور ها است و عشق و امید را به تمام وجود تو می تاباند.