دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با امید به خدا و خودت برای حرکت کردن آماده باش

با امید به خدا و خودت برای حرکت کردن آماده باش

فقط خودت و خدای خودت…!

به خودت و خدای خودت امید داشته باش. این دو، تنها منابع امید هستند که هرگز تو را نا امید نخواهند کرد. با ور داشته باش و با نگاه رو به جلو، آماده حرکت شو و حرکت کن. ایمان داشته باش که اگر قصد حرکت کنی، خداوندبهترین راه را برایت باز خواهد کرد. باور کن، امید داشته باش و حرکت کن.