دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هرگز برای خودت کم نگذار

هرگز برای خودت کم نگذار

تو در اولویت هستی. تو برای خودت بالاتر از هرکس دیگری هستی. همانطور که سعی می کنی برای دیگران کم نگذاری، این تلاش را در مورد خودت هم داشته باش و هوای خودت را بیشتر داشته باش. هرگز برای خودت کم نگذار.