دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

حداقل سعی کن راحت تسلیم نشوی

حداقل سعی کن راحت تسلیم نشوی

اگر به دنبال جذابیت هستی، هرگز راحت تسلیم نشو!

حداقل کاری که باید بکنی این است که سعی کنی راحت تسلیم نشوی. حداقل یک حریف سرسخت باش و راحت از پا نیوفت. تمام کائنات و جهان هستی، موجودی که زود و بدون چون و چرا تسلیم شود را دوست ندارد. اما همیشه و همه جا، یک حریف سرسخت جذاب است و مورد ستایش قرار می گیرد، حتی اگر بازنده میدان باشد. پس تلاش خودت را بکن و هرگز راحت تسلیم نشو. اگر بدنبال جذابیت هستی، این را هرگز فراموش نکن.