دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

محدودیت ها فقط در جمجمه ما هستند

محدودیت ها فقط در جمجمه ما هستند

محدودیت ها ساخته ذهن ما هستند!

محدودیت ها فقط در جمجمه ما هستند. اکثر محدودیت هایی که در مقابل خودمان می بینیم، بازدارنده هایی هستند که خودمان آن ها را ساخته ایم. این محدودیت ها، خطوط قرمزی در مسیر حرکت ما هستند، که با یک قانون نا نوشته به خودمان اجازه عبور از آن ها را نمی دهیم و اگر هم بخواهیم این اجازه را به خودمان بدهیم، به هر دلیلی توان عبور از آن ها را در خودمان نمی بینیم. این ها همه و همه، ساخته ذهن ما هستند و در تنها جایی که وجود دارند، در داخل جمجمه ما است.