دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچ موفقیتی بدون کوشش و تقلا معنی ندارد

هیچ موفقیتی بدون کوشش و تقلا معنی ندارد

اگر معنی موفقیت را دریابی، بهتر در پی آن خواهی بود!

موفقیت دست یافتنی است. اگر به مفهوم این جمله دقت کنیم متوجه می شویم که بطور ساده، تعریف موفقیت، رسیدن به یک موقعیت یا حالتی است که از قبل بصورت حدودی به عنوان یک هدف دیده و تعیین شده است. این اهداف می تواند از اهداف بلند مدت مثل موفقیت تحصیلی، تا موفقیتی مثل توفیق در کمک به یک نیازمند یا ملاقات کسی باشد. سراسر طیف توفیقات، در حد خود نیازمند کوشش، تلاش و تقلا است. البته به یاد داشته باش که کوشش و تقلا همیشه به معنی سختی کشیدن های مداوم نیست! هیچ موفقیتی، بدون کوشش و تقلا معنی ندارد.