دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو فرصت ها را می سازی

تو فرصت ها را می سازی

هیچ فرصتی اتفاقی نیست. تو شرایطی را مهیا کرده ای که یک موقعیت به فرصت تبدیل شود. تو پیش آمده ای و تلاش کرده ای تا به چشم اندازی که پیش رویت است برسی. فرصت ها اتفاقی نیستند، تو آن ها را می سازی و ای کاش قدر تک تک آن ها را بدانی.