دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مورد اعتماد ترین فرد برای تو خودت هستی

مورد اعتماد ترین فرد برای تو خودت هستی

به خودت اعتماد کن تا بهترین نتیجه را کسب کنی!

تو، خودت را بهتر از هر کس دیگری می شناسی. تو خودت را بهتر از هر کس دیگری قبول داری و باید هم اینگونه باشد. نزدیک ترین کس به تو، خودت هستی. کسی که با تمام وجود نگران تو است، با شادی تو شاد می شود و با غم تو غمگین، خودت هستی. بهترین و ابدی ترین همراه در بین افرادی که می شناسی، خودت هستی. آیا باز هم دلایل بیشتری لازم است که به خودت اعتماد کنی؟ مورد اعتماد ترین کسی که برایت وجود دارد، فقط خودت هستی.