دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مبارزه با خستگی با یوگا، مدیتیشن و تمرین تنفس

مبارزه با خستگی با یوگا، مدیتیشن و تمرین تنفس

تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که انجام ورزش یوگا که از حالت‌های مختلف و مفید فیزیکی و انجام تنفس عمیق برای تمرین و مدیتیشن برخوردار می‌باشد، بهترین مبارزه کننده با خستگی‌های معمول و مزمن است.