دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

یک قلب زیبا از چهره زیبا بهتر است

یک قلب زیبا از چهره زیبا بهتر است

سعی کن قلب زیبا داشته باشی نه چهره زیبا!

چیز هایی که در قلب تو وجود دارد، تا ابد با تو خواهند ماند. اما تمام زیبایی ها و حالاتی که در ظاهرت داری، بالاخره روزی تو را ترک خواهند کرد. پس چقدر خوب است که قلبت را مملو از عشق و زیبایی کنی. چه بهتر که قلبت سراسر مهر و مهربانی باشد. اگر اینگونه باشد، تا زمانی که تو وجود داشته باشی، زیبایی و عشق هم در وجود تو موج خواهد زد. یک قلب زیبا، از هزاران چهره زیبا بهتر است.