دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در اوج قدرت باش اما مهربان بمان

در اوج قدرت باش اما مهربان بمان

هرچقدر قدرتمند تر می شوی مهربان تر شو!

تو قدرتمند هستی و توانایی جابجایی دنیا را داری. قبلا در این مورد با هم صحبت کرده ایم… اما این را بدان که حتی اگر در قله باشی، حتی اگر بر تخت پادشاهی نشسته باشی و بر تمام جهان سلطه داشته باشی، باز هم باید مهربان باشی و مهربان بمانی. در اوج قدرت باش. این بهترین و جذاب ترین حالت ممکن است. اما مهربان باش و مهربان بمان. هرچه به قدرت تو اضافه می شود، چندین برابر آن را به مهربانی خودت اضافه کن!