دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

همیشه دلیلی برای لبخند زدن وجود دارد

همیشه دلیلی برای لبخند زدن وجود دارد

همیشه می توانی با لبخند دنیایت را عوض کنی!

نگاهی به خودت بینداز. نگاهی به اطرافت بینداز. اگر در عمیق ترین نقطه در دل مشکلات هم که باشی، با نگاهی به خودت و اطراف، می توانی دنیای خودت را عوض کنی. همیشه و همه جا دلیلی برای لبخند زدن وجود دارد، حتی در دل مشکلات. فقط یکبار با چشم باز نگاه کن. آیا نمی بینی؟