دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

در عمیق ترین تنهایی هایت باز هم خدا را داری

در عمیق ترین تنهایی هایت باز هم خدا را داری

این خداست که همیشه در کنار توست!

هرچقدر هم که بی کس باشی و احساس تنهایی کنی… هرچقدر هم که در عمق تنهایی فرو رفته باشی… باز هم یکی هست که از همه به تو نزدیک تر است، حتی از خودت. هرچقدر هم که سنگ صبور نداشته باشی…هرچقدر هم که شنونده نداشته باشی… باز هم یکی هست که تمام حرف های تو را با جان و دل می شنود. 

تو خیال می کنی که در حال حرف زدن با خودت هستی، اما در اصل، مکالمه تو با خداست. تو با مهربان ترین شنونده ها در حال گفتگو هستی. شکوه می کنی، درد دل می کنی، شکایت می کنی، آرزو می کنی… و خداوند تمام این ها را در اوج مهربانی، می شنود. در بدترین و عمیق ترین تنهایی هایت، باز هم خدا را داری! این خداست که همیشه در کنار توست و تو را رها نمی کند، حتی زمانی که خودت، خودت را رها کرده ای!