دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

خدا بهتر از درونت خبر دارد خودت را به او بسپار

خدا بهتر از درونت خبر دارد خودت را به او بسپار

خداوند بهتر از خودت می داند که در درون تو چه خبر است. او بهتر از تو می داند که درون تو چه می گذرد و چه غمی را در خود نهفته ای. او بهتر از تو می داند که زخمی هستی و درد کشیده. او بهتر از خودت می داند که چه غم هایی را در وجودت داری. خداوند خیلی بهتر از خودت بر همه چیز تو آگاه است. پس خودت و همه چیز را به این قادر مهربان بسپار و نگران هیچ چیزی نباش.