دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط خداوند حق قضاوت کردن را دارد

فقط خداوند حق قضاوت کردن را دارد

قاضی فقط خداست. این جمله را بارها و بارها شنیده ایم. تنها کسی که اجازه قضاوت کردن و حکم دادن را دارد، خداست. فقط خدا است که می تواند در عادلانه ترین شکل ممکن قضاوت و حکم کند. و جالب اینجاست که این قضاوت و حکم، در عین عادلانه بودن، در رحیمانه ترین شکل ممکن هم هست. پس، قضاوت کردن را کنار بگذار. هیچ کدام از ما انسان ها نه صلاحیت و نه اجازه قضاوت کردن را داریم.