دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

پذیرش را جایگزین انتظار داشتن بکن و تغییر را ببین

پذیرش را جایگزین انتظار داشتن بکن و تغییر را ببین

همه چیز را همانطور که هست بپذیر!

تا زمانی که سطح انتظاراتت از دیگران بالا باشد، تنها تغییری که در تو ایجاد می شود، دلخوری های روز افزون است. انتظار داری، انتظارات تو یک به یک برآورده نمی شود، و لحظه به لحظه تیره و تار تر می شوی. اما اگر پذیرش را یاد بگیری و آن را جایگزین انتظار داشتن بکنی، همه چیز تغییر خواهد کرد. دیگر منتظر برآورده شدن چیزی از سمت کسی نیستی و هرآنچه که هست را پذیرفته ای. پذیرش را جایگزین انتظار داشتن بکن و خودت شاهد تغییر همه چیز باش.