دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

از لحظه ای که عاشق خودت می شوی همه چیز تغییر می کند

از لحظه ای که عاشق خودت می شوی همه چیز تغییر می کند

درست از لحظه ای که عاشق خودت می شوی همه چیز تغییر می کند. انگار همه چیز زیبا تر می شود. از لحظه ای که تو برای خودت عزیز می شوی، انگار برای تمام عالم، عزیز ترین موجود می شوی. انگار تمام کائنات عاشقانه برای تو حرکت می کند و ماه و خورشید به عشق تو می درخشند. انگار قلب تمام جهان برای تو می تپد و زندگی، بخاطر تو جریان دارد. عاشق خودت باش تا زیباترین تغییرات را در تمام جهانت ببینی.