دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بخاطر تنهایی دوباره به افراد سمی برنگرد

بخاطر تنهایی دوباره به افراد سمی برنگرد

تنهایی تو ارزشمند است. تنهایی تو قیمت بالایی دارد، بیشتر از خیلی از با هم بودن ها. تنهایی تو با شکوه است و اصلا ترسناک نیست. نگران چه چیزی هستی؟ این موقعیت ارزشمند را ارزان نفروش و هرگز اجازه نده که بخاطر ترس از تنهایی، دوباره به افراد سمی گذشته برگردی.