دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ما هرچقدر هم که خوب باشیم ممکنه باز هم

ما هرچقدر هم که خوب باشیم ممکنه باز هم

  • قضاوت بشیم...
  • بهمون خیانت بشه...
  • زیرآبمون زده بشه...
  • توسط دیگران رها بشیم...
  • مورد بدرفتاری قرار بگیریم...
  • مورد بی‌مهری و ناملایمتی قرار بگیریم...

 

اما مهم اینه که با تمام این‌ها خوب بمونیم و از جریان زندگی عقب نمونیم...به سمت هدفی که داریم پیش بریم حتی اگر بشدت زخمی بودیم...