دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تلاش تو بیشتر از برد یا باخت تو اهمیت دارد

تلاش تو بیشتر از برد یا باخت تو اهمیت دارد

تلاش کن. فارغ از نتیجه و برد و باخت، فقط تلاش کن. اگر تلاش خود را کرده باشی، با وجود هر نتیجه ای که گرفته باشی، باز هم برنده تو هستی. به بهترین شکل ممکن پیش برو و برای تلاش خود، برنامه و هدف داشته باش. زمانی که به مقصد رسیدی، خواهی دید که برنده کیست. خواهی دید که برنده اصلی، خودت هستی.