دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای لحظات ابری دیگران مثل رنگین کمان باش

برای لحظات ابری دیگران مثل رنگین کمان باش

تلاش کن که همیشه زیبا و رنگارنگ باشی. انقدر در وجود خود رنگ های زیبایی داشته باشی که حتی در لحظاتی که ابر سیاه، زندگی دیگران را در بر گرفته هم، مثل یک رنگین کمان باشی و مانند لطافت بعد از باران، وجود آن ها را سرشار از لطافت و زیبایی کنی. تو می توانی و وجودت زیبا تر و خوش رنگ تر از رنگین کمان است.